Εκπαίδευση

Εκπαίδευση με τους Χρήστες στον Χώρο της Επιχείρησης

Εκπαίδευση με τους Χρήστες στα Γραφεία μας

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Τεκμηρίωση χρήσης

Τεχνική τεκμηρίωση

Εκπαίδευση

Η αποδεδειγμένη εμπειρία μας στην αγορά των Πληροφοριακών συστημάτων δείχνει ότι για να επιτευχθεί η πλήρης εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του λογισμικού, είναι απολύτως απαραίτητο οι τελικοί χρήστες να αναπτύξουν με τον καλύτερο τρόπο τις γνώσεις και δεξιότητες τους σχετικά με τη χρήση του.

Η μεθοδος της Business Plus σε θέματα κατάρτισης και εκπαίδευσης χρηστών επιταχύνει τη διαδικασία μάθησης, ελαχιστοποιεί τα κενά γνώσης και διασφαλίζει ότι οι χρήστες αποκτούν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να κάνουν τη δουλειά τους αποτελεσματικά στον πλέον σύντομο χρόνο.

 

Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

  • Εκπαίδευση με τους Χρήστες στον Χώρο της Επιχείρησης
  • Εκπαίδευση με τους Χρήστες στα Γραφεία μας
  • Εξ αποστάσεως εκπαίδευση
  • Τεκμηρίωση χρήσης
  • Τεχνική τεκμηρίωση

softone-white.png
softone-white_small.png
intechsolution.png
arcotech3.png
germanlis.png
customization_manager.png
softcloud_whit.png

Search